Last ned gratis veileder:

Verdistyrt prosjektutvikling

– for mer verdi ut av prosjektinvesteringen

Last ned den nye versjonen av veileder for Verdistyrt prosjektutvikling

Veileder for Verdistyrt prosjektutviking er bygget på beste praksis, forskning og erfaringer fra to referanseprosjekter. 

Da vi i 2019 slapp første veileder for Verdistyrt prosjektutvikling var referanseprosjektene for metoden kommet langt nok til at vi kunne hente ut dokumentert informasjon.

Nå er veilederen oppdatert i en 2.0 versjon, og Politiets nasjonale beredskapssenter har levert på tid, og hele 100 millioner under avtalt kostnad. Det syvende byggetrinnet ved Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet, er ferdige med psykiatribygget og somatikkdelen leveres snart. Prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor de ambisiøse rammene som ble satt. 

Aktørene som har vært involvert i arbeidet med veilederen er Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier. 

Last ned veilederen gratis ved å fylle ut skjemaet. 

På nasjonalt nivå er målet at veilederen skal bidra til å gi:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
  • Økt forutsigbarhet for partene

Del gjerne med en kollega

Send denne lenken til de du tenker kan ha nytte av veilederen:
https://info.metier.no/veileder_verdistyrt_prosjektutvikling-2.0