Veileder:

Verdistyrt prosjektutvikling

De siste årene har vi utviklet og samlet erfaringer fra store byggeprosjekter og satt de i system på en måte som kan skape en forbedring i bransjen. Dette vil vi dele med deg.
Mer verdi ut av prosjektinvesteringen

Verdistyrt prosjektutvikling har tatt utgangspunkt i to referanseprosjekter: Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter. Aktørene som har vært involvert i arbeidet med veilederen - Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier - har hatt ulike roller i disse prosjektene.

Målgruppen for veilederen er premissgivere, bestillere og prosjekteiere. Veilederen skal gi denne målgruppen innsikt i hvordan verdistyrt prosjektutvikling kan gi økt verdi for investeringene.

På nasjonalt nivå er målet at veilederen skal bidra til å gi:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
  • Økt forutsigbarhet for partene

Du kan laste ned den originale veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling gratis ved å fylle ut skjemaet. Vil du derimot ha den ferskeste versjonen av veilederen? Se her.  

Verdistyrt prosjektutvikling forside

Hvis man skal få til endringer, er det viktig å starte med de som setter premissene for prosjektgjennomføringen.