SJEKKLISTE

Riktig implementering av prosjektmodeller

Vi har utarbeidet en sjekkliste for riktig implementering av prosjektmodeller i virksomheter. Du kan laste den ned gratis ved å fylle ut skjema.

Riktig implementering av prosjektmodeller

Det finnes flere gode grunner til å implementere en prosjektmodell for virksomheter. Prosjektmodeller sikrer en enhetlig måte å gjennomføre prosjekter på og gir et økt fokus på styring, planlegging og kvalitet i leveranser og gjennom ulike faser. Samtidig vil en prosjektmodell ikke bidra til ønskede resultater dersom den ikke blir tatt i bruk.

For å sikre en etterlevelse av prosedyrer og prosjektmetodikk, er virksomheter avhengige av at prosjektmodellen blir implementert riktig.