Velkommen til gratis webinar!

Lansering av veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0

 

calendar  28. APRIL 2021

 

wall-clock  09:00-10:00

 

Verdistyrt prosjektutvikling – for mer verdi ut av prosjektinvesteringen

28. april lanserer Skanska, Sykehuset i Vestfold og Metier OEC veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0.

Velkommen til gratis webinar med Magne Lilleland-Olsen, Alexander Smidt Olsen og Halvard Kilde fra Metier OEC. 

 

Agenda

  • Hva er Verdistyrt prosjektutvikling og hvordan kan det gi mer verdi ut av prosjektinvesteringen? 
  • Resultater fra de to referanseprosjektene; Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt, Politiets nasjonale beredskapssenter - og de viktigste suksessfaktorene for deres suksess
  • Nye temaer i veilederen; bærekraft, kompetanse, ledelse og mer om gjennomføring

Hva er Verdistyrt prosjektutvikling?

Alle viktige valg i prosjektet bør tas med utgangspunkt i de overordnede målsettingene. Dette burde være en selvfølge i alle prosjekter, og vil sannsynligvis være et ønske fra alle som investerer - hvis man spør dem. Likevel er mangel på tydelige strategiske mål, riktig kompetanse og felles insentiver ofte hindre for å hente ut maksimal verdi av prosjektene. Verdistyrt prosjektutvikling er en gjennomføringsmodell som hjelper deg å innrette arbeidet gjennom hele prosjektet mot å maksimalisere verdien av investerte midler.  

Vi slipper den andre versjonen av veilederen for metoden, og inviterer deg til lanseringswebinar 28.04.2021. Her får du vite hva metoden går ut på, viktige suksessfaktorer og hva du kan få ut av å benytte Verdistyrt prosjektutvikling i ditt prosjekt.

Veilederen er basert på beste praksis fra inn- og utland og dokumentert erfaring fra to referanseprosjekter i Norge. Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt, Politiets nasjonale beredskapssenter gikk i front og testet ut nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller. Da vi i 2019 slapp den første veilederen var prosjektene kommer langt nok til at vi kunne hente ut verdifull informasjon. Når vi nå slipper versjon 2.0 er Politiets nasjonale beredskapssenter levert på tid, og hele 100 millioner under avtalt kostnad. Det syvende byggetrinnet ved Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet, er ferdige med psykiatribygget og somatikkdelen er snart ferdig. Prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor de ambisiøse rammene som ble satt. 

Vi vil nå dele med deg hva det var som gjorde at disse prosjektene lykkes i en oppdatert veileder for metoden som er fulgt – og gi deg en oppsummering på webinaret.  

Det er gratis å delta på webinaret, håper at du stiller. 

Veilederen skal bidra til:

  • Mer nytte for pengene, gjennom maksimalisering av verdi.
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet.
  • Økt kontroll og forutsigbarhet for partene.