Last ned guiden:

Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart

Denne guiden er for deg som vil få enda bedre kontroll på eierstyring av enkeltprosjekter.

Hva må til for å lykkes med god prosjekteierstyring i enkeltprosjekter?


I mange organisasjoner er prosjekteierrollen uklar og lite synlig, noe som kan bidra til at prosjektene ikke går så bra som de burde.

Denne guiden gir en oversikt over roller, ansvar og oppgaver som prosjekteier har gjennom livsløpet til et prosjekt, slik at de lettere kan sikre mer vellykkede prosjekter i sine organisasjoner.

Innhold

  • Hvorfor må vi ha en prosjektmodell- og metode for gjennomføring som alle har et aktivt forhold til?
  • Hvilke roller burde dekkes, og hvilket ansvar har de?
  • Gevinstrealisering - hvorfor er dette prosjekteiers viktigste oppgave?
  • Hva er prosjekteiers ansvar i usikkerhetsstyringen?
  • Hvilke typer endringer skal havne på prosjekteiers bord?
  • Hvordan får vi til dette i praksis?


Last ned guiden gratis ved å fylle ut skjemaet.