E-bok 10 regler for usikkerhetsstyring-1.pngVi hører stadig om prosjekter som ikke har nådd sine mål. For eksempel, et IT- prosjekt som har blitt flere år forsinket eller et byggeprosjekt som har blitt 50 % dyrere. Ofte skyldes dette dårlig planlegging, ledelse og styring, i kombinasjon med uheldige omstendigheter. Andre ganger har det vært uheldige endringer i omgivelser som prosjektet ikke kan kontrollere.
 
Så hva kan du som prosjektleder, prosjekteier eller prosjektmedarbeider gjøre for å øke sjansene for at dine prosjekter møter målsettingene?

Denne e-boken vil gi deg 10 regler for
usikkerhetsstyring som gir bedre prosjektresultater.

Fyll ut skjemaet og last ned e-boken gratis!