Last ned Metierundersøkelsen 2017
Last ned Metierundersøkelsen

Deltakere

Årets deltakere oppgir at de har følgende rolle i bedriften:

 • Prosjektleder - 49%
 • Prosjektmedarbeider - 10%
 • Prosjekteier - 3%
 • Linje-/mellomleder - 15%
 • Toppleder - 7%
 • Annet - 16%

Erfaring

Over halvparten av de som har besvart årets undersøkelse har mer enn 10 års erfaring:

 • Mer enn 10 år - 57%
 • 5-10 år - 23%
 • 0-5 år - 20%
 

Bransjer

Relativt stor interesse fra alle bransjer, der IKT bransjen viser ekstra stor interesse:

 • Olje/gass - 10%
 • Energi/kraft - 5%
 • Bygg/anlegg - 14%
 • Helse - 6%
 • IKT - 31%
 • Statlig forvaltning - 13%
 • Annet - 21%
 • Antall prosjekter som lykkes går ned
 • Vi er ikke så modne som vi tror
 • De som lykkes er de som har fokus på å forbedre prosjektvirksomheten
 • For lav modenhet innen prosjekteierstyring,
  program- og porteføljestyring
 • Metierundersøkelsen slide 1.png
 • Metierundersøkelsen slide 2.png
 • Metierundersøkelsen slide 3.png

Last ned Metierundersøkelsen