Agenda for seminaret

08.00 - 08.15  
Registrering og frokostservering

08.15 - 08.20  
Velkommen og innledning
Henning Bækken, Direktør, Metier OEC

08.20 - 08.45  
"God praksis innen gevinstplanlegging og gevinstrealisering - suksessfaktorer"
Øyvind Tendal, Direktør, Metier OEC

08.45 - 09.30  
"Gevinstrealisering i praksis - erfaringer fra moderniseringen av NAV"
Eirik Brekke, Senior Rådgiver, NAV Ytelsesavdelingen og Harvinder Singh, Senior Rådgiver, NAV Ytelsesavdelingen

09.40 - 10.20  
"Politiets Nasjonale Beredskapssenter – Gevinstrealisering på makro- og mikronivå"
Paul Torgersen, Prosjektdirektør, Politiets nasjonale beredskapssenter

10.20 - 10.30  
Avslutning / Viktigheten av rett kompetanse for å lykkes
Henning Bækken, Direktør, Metier OECKort om foredragene

God praksis innen gevinstplanlegging og gevinstrealisering - suksessfaktorer

Øyvind TendalFor å lykkes med gevinstrealisering kreves erkjennelse av at ansvaret ligger hos virksomhetsledelsen, innsikt i egen virksomhet og tydelig rolle- og ansvarsdeling mellom virksomhet, program og prosjekt.

Øyvind Tendal, Direktør, Metier OEC


Gevinstrealisering i praksis – erfaringer fra moderniseringen av NAV


Eirik Brekke
NAV driver utvikling for nærmere 1 mrd. kroner i året. Vi skal effektivisere virksomheten for å nå målene om flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse.Det stiller krav til gevinstrealisering slik at ressurser kan frigjøres for å styrke etatens satsing for å få flere inn i arbeidslivet. Gjennom mange prosjekter har vi både gode erfaringer og utfordringer. Hva fungerer når metode møter virkelighet? Og, hva bør vi gjøre bedre neste gang?

Harvinder Singh

Eirik Brekke, Senior Rådgiver, NAV Ytelsesavdelingen
Harvinder Singh, Senior Rådgiver, NAV Ytelsesavdelingen

Politiets Nasjonale Beredskapssenter – Gevinstrealisering på makro- og mikronivå

Paul Torgersen-1

Prosjektet ble godkjent i Stortinget i desember 2017 etter et forprosjekt som gikk over 1,5 år. To måneder senere ble spaden satt i jorda. Gevinstene av anlegget er utviklet gjennom konseptfasen, forprosjektet og nå videre under byggingen. Løsningen oppfyller alle funksjonelle forventninger fra politiet og kostnadene er tatt ned 15 prosent i forhold til estimatet ved konseptvalget. I parallell med utbyggingen forbereder politiet mottak av anlegget og virksomhetstilpasning. Prosjektsjef Paul Torgersen deler av sine erfaringer fra arbeidet med å maksimalisere gevinsten av prosjektet – et av Norges mest omtalte prosjekter i senere år.

Paul Torgersen, Prosjektdirektør, Politiets nasjonale beredskapssenter